Društvo za izgradnju puteva, saobraćajnica, pista ...

Akcionarsko društvo za puteve „Kruševac put AD“ osnovano je 1962. godine sa sedištem u Kruševcu, Srbija. Osnovna delatnost društva je izgradnja saobraćajnica (izgradnja, rekostrukcija i održavanje puteva, ulica, pešačkih staza, trgova i drugih saobraćajnica), aerodromskih pista i sportskih terena.

Pored izvodjenja radova, Kruševac put se bavi proizvodnjom i prodajom asfalta, betona, kamenog agregata, šljunka i ivičnjaka.

Na teritoriji grada Kruševca i okoline društvo se bavi redovnim i zimskim održavanjem lokalnih puteva (oko 225km) i ulica u gradu (oko 122km), regionalnih i magistralnih puteva (oko 640km) i održavanjem puteva na Kopaoniku ( poseduje punktove na Srebrencu, u Brusu, Aleksandrovcu i Trsteniku).

Kruševac put poseduje sertifikat o uvedenom sistemu upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001:2008.

U okviru samog procesa izvodjenja radova Kruševac put se oslanja na sopstvene kapacitet i u pogledu radne snage i mehanizacije – samo mali broj gradilišta zahteva angažovanje podizvodjača. Firma ima oko 500 radnika u stalnom radnom odnosu i po potrebi prima sezonsku radnu snagu.

Veliki vozni park (oko 154 vozila: Volvo, Mercedes – kamioni, veliki broj kamiona kipera, tegljača poluprikolica, niskonosećih prikolica, miksera, cisterni za cement i emulziju), tri asfaltne baze učinka 200t/h (dve u Kruševcu i jedna u Brusu) i dve betonske baze (jedna u Kruševcu  i jedna u Brusu) učinka 40m3/h, drobilična postrojenja – sopstveni kamenolom. Veliki broj savremenih gradjevinskih mašina sa upravljanjem pomoću sofisticirane elektronike (oko 175) – finišeri za ugradnju asfalta – Vogele, mašine za površinsku obradu (reparacioni voz), glodalica za asfalt – Wirtegen.

Kruševac put je radio i na mnogim gradilištima van rasinskog okruga, na teritoriji Republike Srpske, na izradnji dela autoputa od Niša ka Leskovcu – Autoput E-75 deonica Pečenjevce – Grabovnica. U 2003. godini na tenderu kod evropske Investicione Banke povereno nam je izvodjenje radova na rehabilitaciji kolovoza magistralnog puta M-5 deonica Vrnjci – Čairi i Pojate- Kruševac, kao i izvodjenje radova na LOT-2, u sastavu združenog preduzeća sa „Energoprojekt Niskogradnjom“ na sledećim deonicama: Državna granica sa Hrvatskom – Beograd, Batajnica – Beograd i Kuzmin – Državna granica sa Republikom Srpskom. 

 

 

 

Proizvodnja asfalta

Sve vrste asflatnih masa od krečnjačkog i eruptivnog drobljenog agregata.

Proizvodnja ivičnjaka

Dimenzije ivičnjaka: 12/18/80, 18/24/80, 20/24/80, 12/18/40, 18/24/40, 20/24/40,

Proizvodnja betona

Proizvodnja betona po markama za sva zainteresovana treća lica.