U okviru sektora „GRADNJA PUTEVA“ imamo proizvodnju za sopstvena gradilišta i u manjem obimu prodaju za treća lica:

 krusevacput proizvodnja asfalta 001  krusevacput proizvodnja asfalta 002

 

1. ASFALTNA BAZA (asfaltna baza KOVINARSKA proizvodnja 100 t/h, asfaltna baza GRADIS proizvodnja 30t/h)

Proizvodnja SVIH vrsta ASFALTNE MASE od:

a.krečnjačkog agregata   

b.eruptivnog drobljenog agregata

krusevacput betonske cevi 1 krusevacput betonske cevi 2 krusevacput betonske cevi 3
krusevacput ivicnjaci 1 krusevacput ivicnjaci 2  
betonske cevi i konusi betonske kanalizacione cevi sa falcom ivicnjaci

2. BETONSKA BAZA

a.Proizvodnja betona po markama 

b.Proizvodnja armiranobetonskih cevi:  Ø 1000 mm,  Ø 500 mm

c.Proizvodnja ivičnjaka: 12/18/80, 18/24/80,  20/24/80, :  12/18/40, 18/24/40,  20/24/40,

d.betonske ploče 10x20x40

e.trapezasti betonski kanal za odvodnjavanje dimenzija strana 46/42/46 cm

3. KAMENOLOM „RADMANOVO“– miniranje i proizvodnja drobljenog agregata za tampon (0-31,5)mm i (0-60) mm i drobljeni agregat (60-150)mm, odnosno (31,5-150) mm za proizvodnju frakcija

krusevacput drobilicno postrojenje 1 krusevacput priprema 1

 

4. DROBILIČNO POSTROJENJE u krugu “Kruševacput“ AD - proizvodnja frakcija drobljenog agregata za proizvodnju asfaltne mase

5. ŠLJUNKARA u Jasici- za eksploataciju šljunka

6. REMONTNA RADIONICA - za remont teških građevinskih mašina i transportnih sredstava

Naš youtube kanal

YouTube icon

Proizvodnja asfalta

Sve vrste asflatnih masa od krečnjačkog i eruptivnog drobljenog agregata.

Proizvodnja ivičnjaka

Dimenzije ivičnjaka: 12/18/80, 18/24/80, 20/24/80, 12/18/40, 18/24/40, 20/24/40,

Proizvodnja betona

Proizvodnja betona po markama za sva zainteresovana treća lica.