ks put naslovna5

R.br. OBJEKAT Dužina
1. Ukrštanje M-5 - raskrsnica  u Makrešanu  
2. Ukrštanje M-5- raskrsnica u Jasici  
3. Ukrštanje M-5 -raskrsnica u Koševima  
4. Kružni tok na raskrsnici ulica kneza Miloša, ulica Aerodromska i  bulevara Nikole Pašića u Kruševcu  
5. Ukrštanje državnog puta IB23 i IIA208 u Vrnjcima na km 671+940  
6. Državni put IB38, Ulica Blagoja Parovića i Kneza Miloša u Kruševcu  
7. Ukrštanje državnog puta IB38, Bruski put i ulice Kralja Aleksandra Ujedinitelja  

Proizvodnja asfalta

Sve vrste asflatnih masa od krečnjačkog i eruptivnog drobljenog agregata.

Proizvodnja ivičnjaka

Dimenzije ivičnjaka: 12/18/80, 18/24/80, 20/24/80, 12/18/40, 18/24/40, 20/24/40,

Proizvodnja betona

Proizvodnja betona po markama za sva zainteresovana treća lica.