lokalni putevi

R.br. OBJEKAT Dužina
1 Izgradnja lokalnog puta kroz selo Kaonik - veza dva regionalnog puta RP 221 i RP 221b L=660,67 m
2 Lokalni put Meševo-Doljane-Sebečevac L=2,503 km
3 Izgradnja nekategorisanog puta u Srnju uz Basarski potok L=814,90 m
4 Izgradnja lokalnog puta Konjuh-Kamenare L=2,14 km
5 Izgradnja saobraćajnice sa pripadajućom atmosferskom kanalizacijom u ulici Aleksandrovačkoj L=404 m
6 Izgradnja lokalnog puta Mala Reka-Krušinačko brdo L=1,832 km
7 Izgradnja lokalnog puta Bukovica-Naupare L=2,113 km
8 Ulice u Brusu,ulica Selište i ulica za Romsko naselje  
9 Lokalni put za crkvu Sveta Petka  i ulica Cara Lazara u Brusu L=2,98 km
10 Izgradnja lokalnog puta Milentija-Kriva Reka - Kopaonik L=10,21 km
11 Izgradnja ulice Obilazak Brus i parking kod opštine L=132,98 m
12 Izgradnja lokalnog puta Zlatari-Gnjila L=3,79 km
13 R219,Trstenik-Rekovac,deonica G.Dubič-D.Dubič L=3,916 km
14 Lokalni put Sastavci,MZ Varvarin L=2,039 km
15 Nekategorisani put Srnje-Radarska stanica L=2,043 km
16 Rekonstrukcija ulice Prvomajske  L=461,62 m
17 Izvođenje radova na modernizaciji i izgradnji lokalnih puteva i ulica na teritoriji Grada Kruševca L=5,69 km
18 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulice Kajmakčalanske u Kruševcu, veza sa državnim putem IB reda broj 38 L=100 m
19 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulice Balšićeve u Kruševcu, veza sa državnim putem IIA reda broj 207 L=610 m
20 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulice Nove Balšićeve (Damjana Maksića) u Kruševcu, veza sa državnim putem IIA reda broj 207 L=500 m
21 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulice Sinđelićeve u Kruševcu, veza sa državnim putem IIB reda broj 38 L=380 m
22 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulice Vule Kačarevića u Kruševcu, veza sa državnim putem IIA reda br.207  L=290 m
23 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulice Rasinski odred u Kruševcu, veza sa državnim putem IIA reda broj 207 L=310 m
24 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju puta Komorane-Ljubava b=4,5 m, veza sa državnim putem IIA reda broj 187 L=1000 m
25 Izvođenje građevinskih radova na sanaciji i presvlačenju puta Krvavica-Šašilovac, veza sa državnim putem IIA reda broj 183 L=2341 m
26 Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnog puta Bovan-Pasjak, veza sa državnim putem IIA reda broj 215 L=461,62 m
27 Izvođenje građevinskih radova na lokalnom putu Konjuh-Brajkovac, veza sa državnim putem IIA reda broj 187 L=1902 m
28 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulice Momira Petrovića u Bivolju L=185 m, b=4m, veza sa državnim putem IB reda broj 38 L=185 m
29 Izvođenje građevinskih radova u ulici Bate Paskaljevića u Kruševcu L=280m, -  veza sa državnim putem IB reda broj 38 L=280 m
30 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju puta Kapidžija-Dobromir, L=1800m veza sa državnim putem IIA reda broj 215 L=1800 m
31 Izvođenje gradjevinskih radova na asfaltiranju ulice Garska u Pakašnici, L=250m, - veza sa državnim putem IIA reda broj 207 L=250 m
30 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulice Arčibalda Rajsa dužine L=186m, veza sa državnim putem IB reda broj 38 L=186 m
31 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulice u Gornjem Stepošu, L=599m, - veza sa državnim putem IB reda broj 38 L=599 km
32 Izvođenje gradjevinskih radova na asfaltiranju lokalnog puta za naseljeno mesto Konjuh,L=3580m (selo Konjuh - veza sa državnim putem IIA reda broj 187) L=3580 m
33 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulice Marka Miljanova (ulica Rasinskih partizana) L=490m, Branka Perišića L=384m i ulica Ravnjačke L=169m u Čitluku - veza sa državnim putem IIA reda broj 207 L=1043 m
34 Izvođenje gradjevinskih radova na asfaltiranju ulice Đorđa Đorđevića u Kruševcu, L=420m - veza sa državnim putem IIA reda br.207 L=420 m
35 Izvođenje građevinskih i asfaltirskih radova na trotoaru u ulici Južnomoravske brigade L=420m - veza sa državnim putem IIA reda broj 207 L=420 m
36 Izvođenje gradjevinskih radova na asfaltiranju ulice Miše Mitrovića u Kruševcu L=358m - veza sa državnim putem IIA reda broj 207 L=358 m
37 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulice Omladinske u Kruševcu L=342m - veza sa državnim putem IB reda broj 38 L=342 m
38 Izvođenje gradjevinskih radova na asfaltiranju ulice Brane Miladinov u Kruševcu L=145m - veza sa državnim putem IIA reda broj 207 L=145 m
39 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulice Bogdana Popovića u Kapidžiji L=400m u - veza sa državnim putem IIA reda broj 215 L=400 m
40 Izvođenje gradjevinskih radova na asfaltiranju ulice Dimitrija Tucovića u Parunovcu L=161m, b=4,0 m - veza sa državnim putem IIA reda broj 215 L=161 m
41 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju puta u Koševima L=1250m, b=4,0m - veza sa državnim putem IB reda broj 23 L=1250 m
42 Izvođenje gradjevinskih radova na asfaltiranju ulice u Donjem Stepošu L=1600m - veza sa državnim putem IB reda broj 38 L=1600 m
43 Izvođenje građevinskih radova u ulici Gnjilanskoj u Čitluku - veza sa državnim putem IB reda broj 23  
44 Izvođenje gradjevinskih radova na asfaltiranju lokalnog puta Kupci-Sebečevac, L=1734,21m - veza sa državnim putem IB reda broj 38 L=1734 m
45 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulice Živote Stojadinovića u Bivolju, L=454m sa krakom od L=40m - veza sa državnim putem IB reda broj 38 L=494 m
46 Izvođenje gradjevinskih radova na asfaltiranju puta ka fabrici maziva u Lipovcu,  L=700m - veza sa državnim putem IIA reda broj 38 L=700 m
47 Izvođenje građevinskih radova na rukemtnom igralištu u Grkljanu 851 m2
48 Izvođenje gradjevinskih radova na asfaltiranju lokalnog puta u Globoderu - veza sa državnim putem IB reda broj 23 L=350 m
49 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju lokalnog puta u Globoderu - veza sa državnim pute IB reda broj 23 L=380 m
50 Izvođenje gradjevinskih radova na asfaltiranju puta u MZ Trmčare, L=1070m - veza sa državnim putem IB reda broj 419 L=1070 m
51 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulice Bosa Cvetić u naselju Prnjavor L=260m - veza sa državnim pute IB reda broj 23 L=260 m
52 Izvođenje gradjevinskih radova na asfaltiranju ulice Tri sestre u Lazarici (iz nade Marković) L=320m - veza sa državnim putem IIA reda broj 207 L=320 m

Proizvodnja asfalta

Sve vrste asflatnih masa od krečnjačkog i eruptivnog drobljenog agregata.

Proizvodnja ivičnjaka

Dimenzije ivičnjaka: 12/18/80, 18/24/80, 20/24/80, 12/18/40, 18/24/40, 20/24/40,

Proizvodnja betona

Proizvodnja betona po markama za sva zainteresovana treća lica.